Opleiding | 1 dag

Update VRKI voor MBV-ers en TBV-ers inclusief Voorschriften - dag

Omschrijving

De VRKI is een methode om het inbraakrisico van woningen en bedrijfsgebouwen te meten.
Aan de hand hiervan wordt de risicoklasse vastgesteld om vervolgens te bepalen welke passende beveiligingsmaatregelen moeten worden gekozen. De VRKI geeft op basis van de risico-inventarisatie ook inzichten in de combinatie van passende beveiligingsmaatregelen om het inbraakrisico beheersbaar te maken.

De VRKI speelt een belangrijke rol bij het ontwerpen, opleveren en onderhouden van (gecertificeerde) beveiligingsmaatregelen, zoals de BORG en de VEB 4 kwaliteitsregelingen.

Verzekeraars hanteren deze regelingen om er zeker van te zijn dat de beveiligingsmaatregelen op een voor hen acceptabele wijze worden uitgevoerd door deskundige en vakbekwame personen.

Inhoud

In de cursus komt de VRKI 2024 aan bod:

 • VRKI Deel A
  - Inleiding
  - Bepalen van de risicoklasse Woningen
  - Bepalen van de risicoklasse Bedrijven
  - Intakedocument
  - Samenvatting VRKI 2.0 Versie 2024
 • VRKI Deel B
  - Operationele definities
  - Definities maatregelen
 • Voorschriften

Voor wie?

Voor iedereen die meer wil weten over de VRKI 2024, zoals verzekeraars, beveiligingsbedrijven en eindgebruikers.
Voor zowel MBV-ers als TBV-ers.
Tevens voldoet de inhoud van de cursus aan de eisen van het CIBV voor opname van personen in het Register Vakbekwaamheid. Je kunt jouw registratie aanvragen/continueren via https://cibv.nl/register/registeren/

Opleidingsduur en tijden

De cursus wordt gegeven in 1 lesdag van 09.00 - 15.30 uur.

Extra informatie

 • De prijs is inclusief lesmateriaal, lunch en een bewijs van deelname.
 • Bij onvoldoende deelname kan de plaats worden gewijzigd en/of de cursus worden geannuleerd.