Opleiding | 2 dagdelen

Update voor MBV-ers en TBV-ers inclusief vernieuwde installatievoorschriften

Omschrijving

In deze Updatecursus MBV en TBV worden MBV-ers en TBV-ers op de hoogte gebracht van de veranderde wet- en regelgeving.

De deelnemers aan de updatecursus voor MBV en TBV ontvangen na afloop een Bewijs van Deelname. Alle cursisten krijgen bovendien de mogelijkheid om gedurende 30 dagen na afloop van de cursus kosteloos per e-mail vragen te stellen aan onze docenten over de behandelde onderwerpen.

Cursusinhoud

In de cursus komt de VRKI 2021 aan bod: 

  • Uitleg waaraan een beveiligingsplan moet voldoen in relatie met de vastgestelde risicoklasse
  • Uitleg over de zwaartepunten van het risico
  • Uitleg van het begrip schillentheorie
  • Wanneer mag voor het in- en uitschakelen van de alarminstallatie een “app” worden gebruikt
  • Nadere uitleg over het nut en de toepassing van schildetectie
  • De nieuwe installatievoorschriften

Voor wie?

Voor zowel MBV-ers als TBV-ers.
Tevens voldoet de inhoud van de cursus aan de eisen het CIBV voor opname van personen in het Register Vakbekwaamheid. U kunt uw registratie aanvragen/continueren via https://cibv.nl/register/registeren/

Cursusduur en tijden

De cursus bestaat uit 2 avonden van 18.30 tot 21.30 uur, of 1 dag van 09.00 tot 15.30 uur.

Extra informatie

  • De prijs is inclusief lesmateriaal en Bewijs van Deelname en exclusief BTW;
  • Bij onvoldoende deelname kan de cursusplaats worden gewijzigd en/of de cursus worden geannuleerd.