Opleiding | 2 dagen

Examentraining PDB - dag

Omschrijving

Cursisten die de PDB cursus al een keer gevolgd hebben en opnieuw examen moeten doen kunnen inschrijven voor een klassikale examentraining Open Vragen en Projecteringsopdrachten.
Deze training is gericht op het behandelen van vooraf gemaakte huiswerkopdrachten (deze worden vooraf gemaild) en het behandelen van specifieke vragen vanuit de groep. Voor het onderdeel Meerkeuze Vragen verstrekken wij de SOBA herexamen kandidaten op verzoek voorbeeld examens (zelfstudie).

Cursusinhoud

In de klassikale examentraining worden de vooraf gemaakte huiswerkopdrachten en specifieke vragen vanuit de groep behandeld.

Voor wie?

De examentraining PDB is bedoeld voor cursisten die opnieuw het examen PDB af willen leggen.

Cursusduur en tijden

De cursus bestaat uit 2 dagen van 9:00-15:30.

Extra informatie

  • De prijs is inclusief lesmateriaal en exclusief examenkosten. (eigen cursusmap meebrengen).
  • Bij onvoldoende deelname kan de cursusplaats worden gewijzigd en/of de cursus worden geannuleerd.
  • Voor het examen “Projecteringsdeskundige Brandmeldinstallaties” dient de cursist zich zelf aan te melden.