Opleiding | 6-8 uur

E-learning NEN 3140 VP

Omschrijving

Voor veilig werken aan laagspanningsinstallaties gelden de normen weergegeven in de NEN 3140 Bedrijfsvoering van elektrische installaties –laagspanningsinstallaties.

Vakbekwame Personen hebben tenminste een lagere opleiding in de energietechniek gehad of gelijkwaardig. Ze zijn vaardig in het vakgebied en zijn verantwoordelijk voor het eigen takenpakket. Daarnaast hebben ze voldoende kennis van de veiligheidsvoorschriften en –bepalingen.

Inschrijven en binnen enkele dagen starten met e-learning

Inhoud

 • Wijzigingen ten opzichte van de vorige druk
 • Veiligheidsnormen/Arbowetgeving
 • Onderwerpen en toepassingsgebieden
 • Termen en definities
 • Uitgangspunten
 • Standaard bedrijfsvoeringprocedures
 • Werkprocedures
 • Onderhoudsprocedures 

De deelnemer kan dit e-learningprogramma volledig zelfstandig doorlopen. Doordat het bestuderen van lesstof wordt afgewisseld met opdrachten, kan de deelnemer controleren of hij/zij de stof heeft begrepen. Als hulpmiddel mag de deelnemer gebruik maken van de norm. In de lesstof wordt veelvuldig naar de norm verwezen en bij het maken van de eindtoets mag de deelnemer te allen tijde de norm raadplegen.

De eindtoets bestaat uit 20 multiple choice vragen met een slagingsgrens van 70%. Deze eindtoets mag de deelnemer twee maal herkansen. Deelnemers die 70% van de toetsvragen goed beantwoorden, ontvangen een certificaat. Deelnemers die niet aan het toetscriterium voldoen, ontvangen een bewijs van deelname.
Herhalingen: Gemiddeld elke 2½ à 3 jaar dienen de deelnemers middels een herhalingstraining de kennis op te frissen in verband met het verhoogde risico. 

Voor wie?

De opleiding is belangrijk voor iedereen die vanuit zijn of haar functie op de hoogte moet zijn van de werkvoorschriften. In de opleiding wordt ingegaan op algemene aspecten die noodzakelijk zijn voor het veilig beheren van laagspanningsinstallaties en elektrische arbeidsmiddelen en het veilig (laten) verrichten van elektrotechnische werkzaamheden.

Opleidingsduur en tijden

 • Na inschrijving van de opleiding ontvangt de deelnemer binnen enkele dagen een inlogcode per e-mail.
 • De inlogcode blijft 12 maanden geldig.
 • Er kan direct gestart worden met de e-learning.
 • De e-learning kan in eigen tempo worden doorlopen.
 • Na het online maken van de eindtoets volgt direct de uitslag. 
 • Na de eindtoets kan de deelnemer direct het certificaat of bewijs van deelname ‘NEN 3140 VP’ downloaden. 

Extra informatie

 • De prijs is inclusief digitaal lesmateriaal en een certificaat/bewijs van deelname.
 • De prijs is exclusief de norm (NEN 3140).
 • Bij SOBA Security Opleidingen BV betaal je geen inschrijfkosten.

Inschrijven en binnen enkele dagen starten met e-learning