Opleiding | 1 dag

NEN-EN 1838 / NEN-EN ISO 7010 Noodverlichting-/ Vluchtroute-aanduiding dag

Inhoud

In de opleiding komen de volgende aspecten aan de orde:

 • Bouwbesluit;
 • Arbowet en Arbobesluit;
 • De NEN EN 1838 definieert de verplichte lichttechnische voorschriften waaraan noodverlichting in gebouwen moet voldoen.
 • NEN 1010 5e druk veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties
 • NEN-EN 7010 Brandveiligheid van gebouwen.
 • Veiligheidssignalering, vluchtroute-aanduiding.
 • Eigenschappen en bepalingsmethoden
 • NEN EN 50172 ontwerpen noodverlichtingssystemen

Voor wie?

Medewerkers in de elektrotechniek of gelijkwaardig (kennis van NEN 1010 wenselijk)

Opleidingsduur en tijden

De dagvariant van deze opleiding bestaat uit 1 dag van 9.00 - 15.30 uur.

Extra informatie

 • De prijs is inclusief lesmateriaal;
 • Je ontvangt een certificaat na afloop van de opleiding;
 • Bij SOBA Security Opleidingen BV betaal je geen inschrijfkosten;
 • Bij onvoldoende deelname kan de plaats worden gewijzigd en/of de opleiding worden geannuleerd.