Webinar

Omschrijving

Webinar – "Meten is weten"

Je bent security manager en krijgt een opdracht van de directeur. Naar verwachting worden medewerkers weer (massaal) toegelaten tot de werkplek en hij wil geen onbevoegde beïnvloeding van de bedrijfsactiviteiten door uitval wegens (grootschalige) COVID-19 besmettingen. Hij heeft gehoord dat thermische camera’s een geschikt middel kunnen zijn om te scannen of medewerkers mogelijk besmet zijn. Hij wil van jou een advies vanuit organisatorisch, juridisch en technisch perspectief, zodat hij voldoende informatie heeft, om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen.

Cursusinhoud

In het gratis webinar 'Meten is Weten' wordt dit actuele thema vanuit drie security invalshoeken benaderd (DHM Security Management, Security & Recht en Security Techniek). Er wordt ingegaan op vragen en onduidelijkheden, zoals:

  • Hoe pas je de DHM-methodiek toe bij de voorbereiding, uitvoering en kwaliteitsborging van deze opdracht?
  • Wat zijn de verplichtingen, mogelijkheden en beperkingen waarmee je rekening moet houden vanuit de juridische optiek?
  • Welke technische toepassingen zijn er nodig om binnen het gestelde juridische kader te blijven?

Voor wie?

Iedereen die werkzaam is in de safety en securitybranche, bijvoorbeeld als securitymanager, facilitymanager, gebouwbeheerder, adviseur (integrale) veiligheid, veiligheidscoördinator, medewerker toegangsbeheer, procesmanager safety en security, arbodiensten.

Cursusduur en tijden

  • Maandag 20 juli van 15.00 - 16.00 uur.
  • Er worden 3 presentaties vanuit drie security invalshoeken gegeven: DHM Security Management, Security & Recht en Security Techniek. Telkens 15 minuten per invalshoek met aansluitend 5 minuten voor het beantwoorden van vragen. Totaal 3 x 20 minuten.
  • Het online webinar (beeld en geluid) biedt de mogelijkheid om vragen te stellen via een chatfunctie.
  • Dit webinar wordt verzorgd door Frank van der Linden MSec (docent DHM), mr. Felix Olijslager (docent Security en Recht) en Giliam van der Weide MSec (docent Security Techniek)
  • Voor deelname aan dit webinar zijn geen kosten verbonden.

Prijs excl. BTW

€ 0,-

Extra informatie

In dit gratis webinar wordt vanuit drie security invalshoeken (Security Management, Security & Recht en Security Techniek), ingegaan op dit actuele thema. In dit webinar wordt ingegaan op actuele vragen en onduidelijkheden / misverstanden, zoals:
• Hoe pas je de DHM-methodiek toe bij de voorbereiding, uitvoering en kwaliteitsborging van opdracht?
• Wat zijn de verplichtingen, mogelijkheden en beperkingen waarmee je rekening moet houden vanuit de juridische optiek?
• Welke technische toepassingen passen het beste bij de uitvoering van de opdracht?

Startdatum

Heeft u vragen over deze cursus, of interesse in een InCompany cursus?

Stuur een e-mail