Workshops Kabelberekenen NEN 1010 m.b.v. INTELEC Software

Bekijk hier de volledige cursusplanning.

Versie LTE+ Integrale kabelberekenigen KabelNet + NEN-1010 2015, 2007 + C1:2008.

De groepsgrootte bedraagt maximaal 10 cursisten, elke cursist werkt tijdens het praktijkgedeelte achter een computer. De docent is in het bezit van 10 laptops waarop de Intelec Software is geïnstalleerd voor het praktijkgedeelte van de cursus.

HET THEORETISCHE GEDEELTE

Er wordt 1,5 uur besteed aan de basisversie NEN-1010. Aan de hand van praktische voorbeelden worden berekeningen uitgevoerd en belangrijke parameters en instellingen worden onder de aandacht gebracht. Als volgt wordt 1 tot 1,5 uur besteed aan het integrale pakket KabelNet. Hierbij wordt de interactie tussen beide programma's duidelijk gemaakt en tevens worden de diverse integrale berekeningen ruimschoots toegelicht. De cursisten kunnen tijdens of aan het einde van de sessie technische vragen stellen. Ook is er een case beschikbaar, of kan een case van uw bedrijf behandeld worden, waarmee de cursisten hun opgedane kennis kunnen toetsen. Deze case kan in het praktische gedeelte uitgebreid worden behandeld.

HET PRAKTISCHE GEDEELTE

Met behulp van de Syllabus en een aantal cases worden de deelnemers vertrouwd gemaakt met de programmatuur. De docent ondersteunt de deelnemers door (diverse) praktische oplossingen te bedenken voor eventuele "problemen" bij het invoeren van de projecten.
Er wordt 1,5 uur besteed voor de basisversie NEN-1010. Aan de hand van praktische voorbeelden worden berekeningen uitgevoerd en belangrijke parameters en instellingen worden ingevoerd. Als volgt wordt 1 tot 1,5 uur besteed aan het integrale pakket KabelNet. Hierbij wordt de interactie tussen beide programma's duidelijk gemaakt en tevens worden de diverse integrale berekeningen losgelaten op de door de deelnemers gemaakte projecten.

Bekijk hier de volledige cursusplanning.

Meer weten over INTELEC? Ga naar de website van INTELEC Software.