Opleiding | 2 dagdelen

Update VRKI voor MBV-ers en TBV-ers inclusief Voorschriften avond

Omschrijving

De Verbeterde Risicoklassenindeling (VRKI) is een onafhankelijk meetinstrument om het inbraakrisico van woningen en bedrijfspanden te meten. Aan de hand hiervan wordt de risicoklasse vastgesteld om vervolgens te bepalen welke passende beveiligingsmaatregelen moeten worden gekozen. De VRKI geeft op basis van de risico-inventarisatie ook inzichten in de combinatie van passende beveiligingsmaatregelen om het inbraakrisico beheersbaar te maken.

De VRKI speelt een belangrijke rol bij het ontwerpen, opleveren en onderhouden van (gecertificeerde) beveiligingsmaatregelen, zoals de BORG en de VEB 3 kwaliteitsregelingen.

Verzekeraars hanteren deze regelingen om er zeker van te zijn dat de beveiligingsmaatregelen op een voor hen acceptabel worden uitgevoerd door deskundige en vakbekwame personen.

De deelnemers aan de update VRKI opleiding voor MBV en TBV ontvangen na afloop een Bewijs van Deelname. Alle deelnemers krijgen bovendien de mogelijkheid om gedurende 30 dagen na afloop van de opleiding kosteloos per e-mail vragen te stellen aan onze docenten over de behandelde onderwerpen.

Inhoud

In de opleiding komt de VRKI 2023 aan bod: 

 • VRKI Deel A
  - Inleiding
  - Bepalen van de risicoklasse Woningen
  - Bepalen van de risicoklasse Bedrijven
  - Intakedocument
  - Samenvatting VRKI 2.0 Versie 2023
 • VRKI Deel B
  - Operationele definities
  - Definities maatregelen
 • Voorschriften

Voor wie?

Voor iedereen die meer wil weten over de VRKI 2023, zoals verzekeraars, beveiligingsbedrijven en eindgebruikers.
Voor zowel MBV-ers als TBV-ers.
Tevens voldoet de inhoud van de opleiding aan de eisen van het CIBV voor opname van personen in het Register Vakbekwaamheid. Je kunt jouw registratie aanvragen/continueren via https://cibv.nl/register/registeren/

Opleidingsduur en tijden

De opleiding bestaat uit 2 avonden van 18.30 tot 21.30 uur.

Extra informatie

 • De prijs is inclusief lesmateriaal en Bewijs van Deelname en exclusief BTW.
 • Bij onvoldoende deelname kan de plaats worden gewijzigd en/of de opleiding worden geannuleerd.