Opleiding | 14 dagdelen

Fire Safety Management

Omschrijving

Omschrijving

De opleiding Fire Safety Management richt zich op het beoordelen en borgen van brandveiligheid in de praktijk, vanuit een risicogerichte benaderingswijze. De deelnemer wordt meegenomen in deze gedachtegang, waarbij ook de interactie met de regelgerichte aanpak van het Bouwbesluit wordt aangegeven. Daarnaast worden gedurende de opleiding handvatten en tools geboden om met brandveiligheid aan de slag te gaan, op een manier die echt bijdraagt aan het vergroten van de veiligheid.

Belangrijke onderdelen die in de opleiding aan bod komen, zijn het in kaart brengen en afwegen van risico’s, de verschillende mogelijkheden om risico’s te reduceren en het integraal borgen van brandveiligheid binnen de organisatie. Dit alles gebeurt aan de hand van een model voor risicogerichte brandveiligheid. Na de opleiding kan de deelnemer dit model gebruiken als hulpmiddel om het brandveiligheidsniveau binnen de organisatie of instantie te inventariseren en te borgen.

Doelen / Resultaten

Het genereren van een stappenplan waarmee risicogerichte brandveiligheid in de gebouwde omgeving en het gebruik hiervan beoordeeld en geborgd kan worden, om zo doelgericht invulling te geven aan het beoogde niveau van brandveiligheid. 

Programma

Tijdens de lessen komende de volgende thema’s aan bod:

 • Aanleiding voor risicogerichte brandveiligheid
 • Introductie stappenplan risicogerichte brandveiligheid
 • Uitleg beleid en ambitie
 • Functionele- en prestatie-eisen
 • De BIO-driehoek
 • Introductie gevaren en risico's
 • Risico-inventarisatie en evaluatie
 • Het reduceren van risico's gebaseerd op de BIO-driehoek
 • Afweging insteek brandveiligheidsconcept
 • Bepalen van restrisico’s
 • Borging van doelen
 • Veiligheidsmanagementsysteem (VMS)

Voor wie?

Deze opleiding is bedoeld voor professionals werkzaam op het gebied van gebouwontwikkeling en/of gebouwbeheer, met HBO werk- en denkniveau en affiniteit met brandveiligheid in de gebouwde omgeving. De opleiding is opgebouwd uit 14 dagdelen van 4 uur.
De studiebelasting bedraagt ca. 115 studiebelastingsuren (inclusief lessen). Afhankelijk van vooropleiding en werkervaring kan dit aantal uren per deelnemer sterk uiteenlopen.

Extra informatie

 • De prijs is inclusief syllabus en lunch, exclusief BTW.
 • De opleiding vindt plaats in De Meern of Schijndel.
 • Wanneer je de opleiding met goed gevolg afsluit, ontvang je een landelijk erkend diploma.