Opleiding | 6 dagen

Projecteringsdeskundige Drones (PD-UAS)

In de opleiding Projecteringsdeskundige Unmanned Aerial System behandelen we alles wat nodig is om een dronesysteem in beveiligingstoepassingen te kunnen projecteren en aan te schaffen.

We gaan in deze opleiding allereerst in op de wet- en regelgeving over het gebruik van drones en de daarmee gemoeid gaande privacyaspecten. Daarna bespreken we de verschillende type drones en hun toepassingen. Ook behandelen we kort de ‘counter-drone’ tactieken en technieken.

Vervolgens leren we je een Programma van Eisen (PvE) op te stellen waaraan drones en hun docking stations voor bepaalde toepassingen moeten voldoen om daarna het benodigde projecteringsplan en de betreffende specificaties te kunnen opstellen. Ook bespreken we de eisen en specificaties aan de communicatie tussen een beveiligingssysteem en de drone om de drone naar zijn bestemming te leiden en om de positie van de drone en zijn camerabeelden door te geven aan een centralist in een meldkamer.

Omdat drones gestoord (‘gejammed’) kunnen worden, zullen we aandacht besteden aan de specificaties om te zorgen dat een dronesysteem minder gevoelig wordt voor jamming. Tenslotte bespreken we de eisen die gesteld worden aan het onderhoud van drones.

Inhoud  

Tijdens de opleiding behandelen we onder meer:

  • Wet- en regelgeving over drone gebruik
  • Nederlands Recht met betrekking tot cameratoezicht en privacy waaronder de AVG
  • Basiskennis drones (UAS)
  • Basiskennis counterdrone (C-UAS)
  • Toepassingen en doelen
  • Storing en verstoringen
  • Projectie
  • Opstellen PvE en droneplannen
  • Oplevering, beheer en onderhoud

Voor wie?

De opleiding is bedoeld voor iedereen die drones, docking stations en bedienunits moet aankopen of laten aankopen en is met name interessant voor beleidsmedewerkers, beveiligingsmanagers, dreigingsinschatters en inkopers.

Extra informatie

Je kunt deze opleiding afsluiten met een examen bij Exapol. Na het behalen van het diploma, kun je je laten inschrijven bij het Nationaal Register Integrale Veiligheid als Projecteringsdeskundige Drones (PDD).