Opleiding | 4 dagen

Installatiedeskundige Drones (ID-UAS)

De opleiding Installatiedeskundige Unmanned Aerial Systems geeft je inzicht in alle relevante facetten bij het installeren van een UAS voor toepassing in fysieke beveiliging, brandveiligheid, logistiek en inspectie-uitvoeringen.

We gaan in deze opleiding allereerst in op de wet- en regelgeving over het gebruik van drones. Daarna bekijken we de verschillende type drones en hun toepassingen. Verder bespreken we het installeren en configureren van drone docking stations en het realiseren van de communicatie tussen een beveiligingssysteem en de drone om de drone naar zijn bestemming te leiden. Ook besteden we aandacht aan het realiseren van een dataverbinding van de drone naar een meldkamer om de positie van de drone en zijn camerabeelden door te geven aan een centralist.

Omdat drones gestoord (‘gejammed’) kunnen worden, zullen we hieraan ook aandacht besteden. Tenslotte bespreken we de eisen die gesteld worden aan het onderhoud van drones.

Inhoud

Tijdens de opleiding behandelen we onder meer:

  • Wet- en regelgeving over drone gebruik
  • Basiskennis drones (UAS)
  • Toepassingen en doelen
  • Configuratie/installatie
  • Storing en verstoringen
  • Beheer en onderhoud

Voor wie? 

De opleiding is bedoeld voor iedereen die drone docking stations en bedienunits installeert en is met name interessant voor beveiligingstechnici en meldkamertechnici.

Extra informatie

Je kunt deze opleiding afsluiten met een examen bij Exapol. Na het behalen van het diploma, kun je je laten inschrijven bij het Nationaal Register Integrale Veiligheid als Installatiedeskundige Drones (IDD).