Door SOBA Security Opleidingen BV
01 - 09 - 17 | 0 reacties
BHV: Van verplichting tot eerste prioriteit

Elke zichzelf respecterende organisatie heeft wel bedrijfshulpverlening (BHV). Maar is dat omdat het moet of omdat de meerwaarde ervan wordt ingezien? Dat kan bij een incident het verschil maken tussen alleen materiële schade en imagoschade of zelfs (dodelijke) slachtoffers. Tijdens de Post-HBO Register opleiding BHV-Management van SOBA Security Academy leren deelnemers het belang van hun verantwoordelijkheid ‘corporate’ te krijgen. Onlangs werd de eerste lichting gediplomeerd.

Bij veel organisaties hoort BHV erbij. Medewerkers worden opgeleid en van tijd tot tijd vindt een ontruimingsoefening plaats. Omdat het moet. En dat is vreemd. Want van BHV hangen mensenlevens af en daarmee het voortbestaan van de organisatie. Want hoeveel toekomst heeft een bedrijf nog als het door brand wordt verwoest en er door falende veiligheidsmaatregelen dodelijke slachtoffers vallen?

Veel breder dan BHV

Dat besef dringt volgens cursusleider Raphaël Gallis gelukkig ook steeds meer door bij bestuurders. “De opleiding heet BHV-Management, maar het is veel breder”, vertelt de voormalige safetymanager van onder andere Erasmus MC en AMC, die tegenwoordig certificatiemanager bij TNO is. “Het gaat over alles wat met een bedrijfsnoodorganisatie te maken heeft. En dat sluit goed aan bij de omslag die nu in het bedrijfsleven plaatsvindt, van normgericht naar risicogericht denken. Wat kan er met ons bedrijf gebeuren, hoeveel last krijgen wij daarvan en wat kunnen wij ertegen doen? Directies kampen dus met een probleem en wij leren onze cursisten dat probleem te herkennen en erop in te spelen. Het gaat dus vooral om de preventieve rol met het oog op bedrijfscontinuïteit. Dan praat je over strategie en juist dat maakt deze opleiding uniek onder de BHV-opleidingen.”

Veel hoger niveau

Deelnemer Jack van Hulten, adviseur brandpreventie en BHV bij het Facilitair Bedrijf van Defensie, is bijzonder positief over de opleiding. “Omdat alle leerstof terugkomt in mijn dagelijkse werkzaamheden, maar vooral omdat ik mijn werk nu onder de aandacht kan brengen op een veel hoger niveau binnen onze organisatie. Zo heb ik onze kazernecommandant ervan kunnen overtuigen dat we veiligheid nog veel serieuzer moeten nemen en is er nu maandelijks veiligheidsoverleg met alle hogere leidinggevenden. Ook komt er overleg met andere locaties in Nederland. Het bieden van een veilige omgeving voor al onze medewerkers wordt daarmee een strategisch aandachtspunt voor heel Defensie.”

SOBA Security Academy
Tot 2013 doceerde de Haagse Hogeschool de opleiding BHV Management. In 2016 werd besloten het programma over te dragen aan SOBA Security Academy.

SOBA actualiseerde de opleiding en breidde hem uit om het onderwerp beter aan te laten sluiten op nieuwe behoeftes binnen de top van organisaties.

De opleiding omvat acht dagen of zestien avonden en gaat in op tal van inhoudelijke en beleidsmatige onderwerpen. Centraal staat het transformeren van BHV naar een strategische discipline binnen de organisatie. Daarbij komen onder andere de verschillen tussen strategisch, tactisch en operationeel handelen aan de orde. En dat alles in de ‘taal’ van het management. Met de modules Veiligheidscultuur, Crisismanagement en Continuïteitsmanagement wordt een goede basis verschaft voor het optimaliseren van de BHV-organisatie. Verder komen onder andere de nieuwe NEN 8112, het bedrijfsnoodplan, wet- en regelgeving, de rol van verzekeraars en financiën aan de orde. 

Klik hier voor meer informatie: http://www.soba.nl/cursussen/Post-hbo-security-te...

Doorlezen

Reacties

Laat een reactie achter