Post-HBO Register opleiding BHV-Management

Omschrijving

De Post-HBO Register opleiding BHV-management leert u om op strategisch niveau na te denken over de bedrijfsdoelstellingen en het ambitieniveau van uw BHV-organisatie, met de NEN 8112 als leidraad. De opleiding gaat uit van een integrale risico gebaseerde aanpak, die leidt tot een resultaat gericht niveau van veiligheid binnen uw organisatie. U wordt hiermee een gelijkwaardige gesprekspartner van het management.

Deze opleiding laat u integraal over BHV nadenken en geeft u handreikingen om tot het management van uw organisatie door te dringen. Verder leert u de verschillen kennen tussen het handelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau.
Daarnaast geven de modules Veiligheidscultuur, Crisismanagement en Continuïteitsmanagement u een goede basis om op een kritische wijze uw BHV-organisatie te beoordelen. Onze docenten leren u om de juiste maatregelen te nemen ter verbetering van uw BHV-organisatie.

Cursusinhoud

In deze opleiding komen de volgende aspecten aan bod:

• NEN 8112:2017;
• Wet en regelgeving;
• Risicomanagement;
• Integraal BHV-Management;
• Risico-analyses;
• Brandveilig bouwen, gebruiken en brandbeveiligingsinstallaties;
• Verzekeren en salvage;
• Veiligheidscultuur en leiderschap;
• Crisismanagement;
• Continuïteitsmanagement.

Voor wie?

De Register opleiding BHV-M is bedoeld voor directeuren of medewerk(st)ers die verantwoordelijk zijn voor de bedrijfshulpverlening. BHV-M vormt ook een goede aanvulling op een eventueel eerder gevolgde cursus voor bedrijfshulpverlening op coördinatie- of managementniveau. Verder voor:

• Hoofden-BHV die zich verder willen ontwikkelen;
• Hoofden Facilitair management (die BHV / BNO in hun takenpakket hebben);
• Beleidsmedewerkers Health, Safety & Environment;
• Directeuren (van kleinere bedrijven) en leidinggevenden die verantwoordelijk zijn voor de bedrijfshulpverlening;

• Hoofden-Veiligheidszaken.

Cursusduur en tijden

Deze dagopleiding bestaat uit 8 dagen van 9.00 tot 15.30 uur en een examen op de ochtend van de 9e dag.
Als avondopleiding bestaat deze opleiding uit 16 avonden van 18.30 tot 21.30 uur en een examen op de 17e avond.
Wanneer u deze opleiding InCompany boekt, is het mogelijk om het examen op uw locatie af te nemen.

Prijs excl. BTW

€ 2799,-

Extra informatie

Diploma:

De Post-HBO Register opleiding BHV-Management is CPION geaccrediteerd en na het succesvol doorlopen van deze opleiding, ontvangt u een door CPION erkend diploma. Tevens kunt u zich laten registreren bij de Stichting Register Hoofd Bedrijfshulpverlening, waarna u het recht heeft de titel SRHB te voeren.

• De prijs is inclusief lesmateriaal, lunch (alleen bij de dagopleiding) en diploma.

• Bij SOBA Security Opleidingen BV betaalt u geen inschrijfkosten. 

Startdatum

Startdatum
06/10/2021
Data
06/10/2021 van 09:00 tot 12:00 - Lok. 2 (12p) - De Meern
06/10/2021 van 12:30 tot 15:30 - Lok. 2 (12p) - De Meern
20/10/2021 van 09:00 tot 12:00 - Lok. 2 (12p) - De Meern
20/10/2021 van 12:30 tot 15:30 - Lok. 2 (12p) - De Meern
03/11/2021 van 09:00 tot 12:00 - Lok. 2 (12p) - De Meern
03/11/2021 van 12:30 tot 15:30 - Lok. 2 (12p) - De Meern
17/11/2021 van 09:00 tot 12:00 - Lok. 2 (12p) - De Meern
17/11/2021 van 12:30 tot 15:30 - Lok. 2 (12p) - De Meern
01/12/2021 van 09:00 tot 12:00 - Lok. 2 (12p) - De Meern
01/12/2021 van 12:30 tot 15:30 - Lok. 2 (12p) - De Meern
15/12/2021 van 09:00 tot 12:00 - Lok. 2 (12p) - De Meern
15/12/2021 van 12:30 tot 15:30 - Lok. 2 (12p) - De Meern
12/01/2022 van 09:00 tot 12:00 - Lok. 2 (12p) - De Meern
12/01/2022 van 12:30 tot 15:30 - Lok. 2 (12p) - De Meern
26/01/2022 van 09:00 tot 12:00 - Lok. 2 (12p) - De Meern
26/01/2022 van 12:30 tot 15:30 - Lok. 2 (12p) - De Meern
09/02/2022 van 09:30 tot 12:00 - Lok. 2 (12p) - De Meern
Locatie
De Meern
Prijs ex. BTW
€ 2799,-

Heeft u vragen over deze cursus, of interesse in een InCompany cursus?

Stuur een e-mail