Projecteringsdeskundige Elektronisch Toegangsbeheer (PD-ETB) avond

Omschrijving

De cursus Projecteringsdeskundige Elektronisch Toegangsbeheer (PD-ETB) is erop gericht om de cursisten theoretische en praktische kennis bij te brengen van elektronische toegangsbeheersystemen. De cursus wordt afgerond met het examen “Elektronisch Toegangsbeheer” bij SSQ.

Cursusinhoud

Theorie toegangsbeheer:
• De 4 W’s: Wie mag Waar Wanneer naar binnen en onder Welke omstandigheden?
• Privacyaspecten;
• Basisconcepten elektronische toegangsbeheersystemen en blokschema’s;
• Vluchtwegen;
• Wet- en regelgeving en normeringen.

Organisatie:
• Organisatie toegangsbeheer; • Procedures.

Bouwkunde:
• Gevelelementen;
• Tourniquets en sluisconstructies;
• Mechanische sloten en cilinders.

Elektronica:
• Elektrische sloten;
• Elektrische cilinders;
• Identifiers en hun lezers: pincodes, toegangs- en bezoekerspassen, etc.;
• Biometrie;
• Deurcontrollers;
• Camera’s;
• Centrale apparatuur en netwerkcomponenten;
• Bedienings- en beheerssoftware, beveiliging van opslag van gegevens, back-ups.

Projectrealisatie:
• Opstellen Programma van Eisen;
• Projectering en opstellen technische specificaties;
• Certificatie van het toegangsbeheersysteem.

Voor wie?

Adviseurs, TBV-ers, securitymanagers, facilitymanagers en risicodeskundigen. Kortom: iedereen die zich bezig houdt met het adviseren over of het ontwerpen en projecteren van elektronische toegangsbeheersystemen.

Cursusduur en tijden

De cursus bestaat uit 8 avonden van 18.30 - 21.30 uur.

Prijs excl. BTW

€ 979,-

Extra informatie

• De prijs is inclusief lesmateriaal en exclusief examenkosten.
• Bij Soba Security Opleidingen BV heeft u geen inschrijfkosten.
• Bij onvoldoende deelname kan de cursusplaats worden gewijzigd en/of de cursus worden geannuleerd.
• De cursist dient zich zelf bij SSQ aan te melden voor het examen.

Startdatum

Startdatum
05/03/2019
Data
05/03/2019 van 18:30 tot 21:30 - (Lok. 2) 12 pers. Schijndel
12/03/2019 van 18:30 tot 21:30 - (Lok. 2) 12 pers. Schijndel
19/03/2019 van 18:30 tot 21:30 - (Lok. 2) 12 pers. Schijndel
26/03/2019 van 18:30 tot 21:30 - (Lok. 2) 12 pers. Schijndel
02/04/2019 van 18:30 tot 21:30 - (Lok. 2) 12 pers. Schijndel
09/04/2019 van 18:30 tot 21:30 - (Lok. 2) 12 pers. Schijndel
16/04/2019 van 18:30 tot 21:30 - (Lok. 2) 12 pers. Schijndel
23/04/2019 van 18:30 tot 21:30 - (Lok. 2) 12 pers. Schijndel
Locatie
Schijndel, lokaal 2
Prijs ex. BTW
€ 979,-

Heeft u vragen over deze cursus, of interesse in een InCompany cursus?

Stuur een e-mail