Middelbaar Security Techniek (MST) dag

Omschrijving

Managers krijgen nogal eens de opdracht om “even wat aan beveiliging te doen.” Natuurlijk probeert de functionaris, gebruik makend van zijn eigen expertise, de opdracht zo goed mogelijk uit te voeren. Maar hoogstwaarschijnlijk beschikt hij niet over de specifieke kennis en ervaring die nodig is om op een adequate wijze invulling te geven aan de realisatie van beveiligingssystemen. Ook beschikt hij vaak niet over voldoende tijd om op een volwaardige wijze invulling te geven aan een dergelijke opdracht. Het is daarom hoogst twijfelachtig of er zo een optimale beveiliging van het bedrijf, haar personeelsleden en belangen zal worden bereikt. In de cursus Middelbaar Security Techniek krijgt u handvatten aangereikt om op een doeltreffende wijze de beveiliging van een bedrijf, medewerkers, bezoekers, producten en middelen te realiseren. Na afloop van de cursus MST kunt u op efficiënte wijze leiding geven aan beveiligingsprojecten in uw bedrijf. Het resultaat zal een optimale beveiliging zijn, die wordt gerealiseerd tegen minimale kosten.

Cursusinhoud

In de cursus komen de volgende aspecten aan bod:
• Beveiligingstheorie;
• Het belang van beveiligen voor een onderneming en de rol van alle betrokken partijen daarin;
• Risicoanalysemethodieken;
• Opstellen beveiligingsbeleid;
• Risicoreductie met behulp van organisatorische, bouwkundige, elektronische en reactiemaatregelen;
• Bouwkundige beveiliging;
• Toegangsbeheertechiek;
• Inbraakdetectie;
• Alarmering en reactie;
• Cameratechniek;
• Efficiëntie van maatregelen;
• Diverse cases;

Voor wie?

Beveiligingsmanagers, facility managers, gebouwbeheerders, hoofden van huishoudelijke en interne diensten, groepschefs bewaking en hoofden meldkamer.

Cursusduur en tijden

De cursus bestaat uit 3 lesdagen van 9.00 - 15.30 uur en een presentatieochtend.

Prijs excl. BTW

€ 1479,-

Extra informatie

• De prijs is inclusief lesmateriaal, lunch en diploma bij een positief resultaat,
• Bij Soba Security Opleidingen BV heeft u geen inschrijfkosten.
• Combinatie klassen zijn mogelijk bij aanvang van de cursus.
• Bij onvoldoende deelname kan de cursusplaats worden gewijzigd en/of de cursus worden geannuleerd.

Startdatum

Startdatum
13/09/2019
Data
13/09/2019 van 09:00 tot 15:30 - L5.1(10p) - De Meern
20/09/2019 van 09:00 tot 15:30 - L5.1(10p) - De Meern
27/09/2019 van 09:00 tot 15:30 - L5.1(10p) - De Meern
25/10/2019 van 09:00 tot 12:00 - L5.1(10p) - De Meern
Locatie
De Meern, lokaal 5.1
Prijs ex. BTW
€ 1479,-

Heeft u vragen over deze cursus, of interesse in een InCompany cursus?

Stuur een e-mail