Door SOBA Security Opleidingen BV
01 - 09 - 17 | 0 reacties

BHV: Van verplichting tot eerste prioriteit

BHV: Van verplichting tot eerste prioriteit

Elke zichzelf respecterende organisatie heeft wel bedrijfshulpverlening (BHV). Maar is dat omdat het moet of omdat de meerwaarde ervan wordt ingezien? Dat kan bij een incident het verschil maken tussen alleen materiële schade en imagoschade of zelfs (dodelijke) slachtoffers. Tijdens de post-hbo opleiding BHV-Management van SOBA Security Academy leren deelnemers het belang van hun verantwoordelijkheid ‘corporate’ te krijgen. Onlangs werd de eerste lichting gediplomeerd.

Bij veel organisaties hoort BHV erbij. Medewerkers worden opgeleid en van tijd tot tijd vindt een ontruimingsoefening plaats. Omdat het moet. En dat is vreemd. Want van BHV hangen mensenlevens af en daarmee het voortbestaan van de organisatie. Want hoeveel toekomst heeft een bedrijf nog als het door brand wordt verwoest en er door falende veiligheidsmaatregelen dodelijke slachtoffers vallen?

Veel breder dan BHV

Dat besef dringt volgens cursusleider Raphaël Gallis gelukkig ook steeds meer door bij bestuurders. “De opleiding heet BHV-Management, maar het is veel breder”, vertelt de voormalige safetymanager van onder andere Erasmus MC en AMC, die tegenwoordig certificatiemanager bij TNO is. “Het gaat over alles wat met een bedrijfsnoodorganisatie te maken heeft. En dat sluit goed aan bij de omslag die nu in het bedrijfsleven plaatsvindt, van normgericht naar risicogericht denken. Wat kan er met ons bedrijf gebeuren, hoeveel last krijgen wij daarvan en wat kunnen wij ertegen doen? Directies kampen dus met een probleem en wij leren onze cursisten dat probleem te herkennen en erop in te spelen. Het gaat dus vooral om de preventieve rol met het oog op bedrijfscontinuïteit. Dan praat je over strategie en juist dat maakt deze opleiding uniek onder de BHV-opleidingen.”

Veel hoger niveau

Deelnemer Jack van Hulten, adviseur brandpreventie en BHV bij het Facilitair Bedrijf van Defensie, is bijzonder positief over de opleiding. “Omdat alle leerstof terugkomt in mijn dagelijkse werkzaamheden, maar vooral omdat ik mijn werk nu onder de aandacht kan brengen op een veel hoger niveau binnen onze organisatie. Zo heb ik onze kazernecommandant ervan kunnen overtuigen dat we veiligheid nog veel serieuzer moeten nemen en is er nu maandelijks veiligheidsoverleg met alle hogere leidinggevenden. Ook komt er overleg met andere locaties in Nederland. Het bieden van een veilige omgeving voor al onze medewerkers wordt daarmee een strategisch aandachtspunt voor heel Defensie.”

SOBA Security Academy
Tot 2013 doceerde de Haagse Hogeschool de opleiding BHV Management. In 2016 werd besloten het programma over te dragen aan SOBA Security Academy.

SOBA actualiseerde de opleiding en breidde hem uit om het onderwerp beter aan te laten sluiten op nieuwe behoeftes binnen de top van organisaties.

De opleiding omvat acht dagen of zestien avonden en gaat in op tal van inhoudelijke en beleidsmatige onderwerpen. Centraal staat het transformeren van BHV naar een strategische discipline binnen de organisatie. Daarbij komen onder andere de verschillen tussen strategisch, tactisch en operationeel handelen aan de orde. En dat alles in de ‘taal’ van het management. Met de modules Veiligheidscultuur, Crisismanagement en Continuïteitsmanagement wordt een goede basis verschaft voor het optimaliseren van de BHV-organisatie. Verder komen onder andere de nieuwe NEN 8112, het bedrijfsnoodplan, wet- en regelgeving, de rol van verzekeraars en financiën aan de orde. 

Doorlezen
Door SOBA Security Opleidingen BV
09 - 06 - 17 | 0 reacties

Altijd actuele cursussen

Wij blijven onze cursusspecialiteiten Inbraak- en Brandbeveiliging, NEN Normering en Noodverlichting doorontwikkelen. Doordat wij uitsluitend werken met praktijkmensen die zich gespecialiseerd hebben in het doceren van hun vakkennis, wordt altijd de hoogste kwaliteit geboden. Omdat onze docenten constant op de hoogte blijven van eventuele wijzigingen in normen, wet- en regelgeving zijn zij bij uitstek geschikt voor het ontwikkelen en aanpassen van onze cursussen.

Mocht u vragen hebben met betrekking tot opleidingen of meer willen weten over de mogelijkheden van een InCompany cursus, dan verzoeken wij u contact op te nemen via één van onderstaande telefoonnummers.

SOBA Security Opleidingen BV : 030 - 666 777 3

BOOA Training en Opleidingen: 0413 - 317 077


Doorlezen
Door SOBA Security Opleidingen BV
09 - 06 - 17 | 0 reacties

Nieuwe ontwikkelingen

De economie trekt behoorlijk aan, dat merken wij als opleider ook. Veel bedrijven zien in dat het doorlopend opleiden van medewerkers noodzakelijk is voor het succes van de organisatie. Stilstaan is achteruitgang, vooral in een markt waar veel concurrentie is.

Dus ook wij staan niet stil. Door goed te kijken naar de markt, ontwikkelen we nieuwe cursussen en willen we hierbij ook een informatieplatform zijn voor onze klanten.

1. MBV-praktijk nu op 3 locaties.

Om zo snel mogelijk een volledig MBV diploma te halen, bieden wij ook de praktijkopleiding MBV aan.
De avondcursusstaat gepland In Zwolle en De Meern.
De dagcursus staat gepland In Schijndel en De Meern.

2. Groot succes: IDB cursus inclusief aansluitend examen.

Vanaf nu bieden wij al onze IDB-cursussen aan inclusief een examen.
Dit examen wordt direct aansluitend op de laatste les afgenomen.

3. Bescherming persoonsgegevens en datalekken.

In het mini-seminar Bescherming Persoonsgegevens & Datalekken wordt u door deskundigen geïnformeerd over de risico’s van het beheren van persoonsgegevens van uw klanten en medewerkers.

Doorlezen
Door SOBA Security Opleidingen BV
07 - 06 - 17 | 0 reacties

Cursusprogramma najaar 2017

De eerste helft van het jaar zit er bijna op. Voor we het weten zitten we alweer in de vakantieperiode, vandaar dat wij u hierbij alvast willen informeren over de planning van het najaar. Een aantal cursussen start al eind augustus / begin september in verband met de vastgestelde examendata van de diverse examenbureaus. Regel uw inschrijving daarom al voor de vakantieperiode, zodat u verzekerd bent van deelname.

De meeste cursussen die nog voor de zomerstop gepland staan, hebben al een doorgangsgarantie. Dus wilt u er zeker van zijn dat uw medewerkers nog voor de zomer een cursus volgen, schrijf hen dan in via onze website www.soba.nl of www.booa.nl.
Tevens treft u op deze websites alle cursusinformatie, actuele cursusdata, prijzen en locaties aan.

U kunt ook inschrijven via soba.opleidingsportaal.nl

Doorlezen
Door SOBA Security Opleidingen BV
06 - 03 - 17 | 0 reacties

De 1e les op onze nieuwe locatie!

We zijn van start op onze nieuwe locatie!
Vandaag de start van de verkorte dagcursus MBV en TBV verkort.
Succes allemaal.

Doorlezen
Door SOBA Security Opleidingen BV
15 - 02 - 17 | 0 reacties

Verhuisbericht

Omdat wij uit ons jasje zijn gegroeid op de Rijnzathe 7, gaan we per 1 maart 2017 verhuizen naar een groter pand waar wij o.a. beschikken over:

• 3 leslokalen en een MBV praktijklokaal
• 3 kantoorruimes, kantine met koffiehoek
• Een gezamelijk bedrijfsrestaurant
• Een ruimere parkeergelegenheid

Ons nieuwe adres wordt:
Rijnzathe 8 - 3454 PV De Meern

Doorlezen
Wist u dit al?
Door SOBA Security Opleidingen BV
15 - 02 - 17 | 0 reacties

Is uw personeel op de hoogte?

Wie denkt dat kennis duur is, weet niet wat domheid kost!

  • De nieuwe NEN 1010 is sinds 1 januari 2017 officieel aangewezen. Deze is sterk gewijzigd ten aanzien van de NEN 1010:2007 + C1:2008. Niet alleen nieuwe installaties, ook uitgebreide en aangepaste installaties moeten vanaf dit jaar aan de nieuwe norm voldoen.
  • De NEN 3140 VOP/VP/IV/WV dient u, in verband met het verhoogde risico, elke 2½ à 3 jaar met een herhalingstraining van één dag op te frissen.
  • Vanaf 1 juli 2017 is de Europese CPR norm EN 50575 verplicht. Elk EU-land bepaalt zelf welke brandclassificaties van toepassing zijn op welke gebouwtypen/risicosituaties. In Nederland is hiervoor de NEN 8012 opgesteld. Aan de hand hiervan kan de elektrotechnicus bepalen wat de voorgeschreven brandveiligheidsklasse is van de bekabeling in gebouwen.

De normen veranderen dus voortdurend en sommige ontwikkelingen zijn ingrijpend van aard. Het doorlopend opleiden van medewerkers is dan ook van groot belang voor het succes van uw organisatie.

In maart starten wij met zekerheid NEN-cursussen.

Wacht niet te lang met inschrijven: voor een aantal cursussen en/of locaties geldt een maximaal aantal deelnemers.

Cursusdata NEN cursussen

Doorlezen
Door Alphatronics
08 - 07 - 16 | 0 reacties

SOBA werkt samen met Alphatronics

TKH dochter Alphatronics uit Nijkerk, distributeur van elektronische beveiligingsapparatuur, heeft haar pakket security opleidingen uitgebreid. Hiertoe is een samenwerking aangegaan met SOBA Security Opleidingen.

Doorlezen
Door Arie Donders RSE
04 - 07 - 16 | 0 reacties

Post-HBO opleiding Security Techniek: Wat een geweldig leerzame opleiding!

Wat een geweldig leerzame opleiding! De lessen worden door verschillende docenten gegeven, die ieder gespecialiseerd zijn in hun eigen vak. Zo weet je zeker dat je les krijgt van een deskundige docent die zijn vaak verstaat.

Doorlezen